Ruterne til Karrebæksminde Triatlon


Alle ruter er vejledende og de endelige ruter offentliggøres i atlet-guiden som kommer en måned før race-day. Vi opfordrer alle atleter til at gøre sig bekendte med ruterne, samt sikre et fornødent kendskab til at gennemføre. Der vil være delvis afspærret for traffik, samt være frivillige og officials på ruterne til at hjælpe alle atleter sikkert igennem.

Triatlon ruterne


Aquasphere Svømmeruten – 950 m

TREK Bikestore Cykelruten – 50 km

Certina Løberuten – 10.5 km

Regler & betingelser


Chip – chipbånd og racebelt:
Hver deltager får udleveret en lånechip. Du er selv ansvarlig for at medbringe et velcro bånd, du kan dog købe velcro bånd samt racebelt på stedet.
Hvis chippen ikke afleveres efter brug vil du modtage en faktura på DKK 350.

Som deltager accepterer jeg at:
● Med min tilmelding og min deltagelse i løbet sker på eget ansvar, og at arrangøren samt Næstved Kommune ikke kan pålægges noget ansvar af nogen art.
● Jeg erklærer mig sund, rask og i fysisk form til deltagelse i stævnet.
● Jeg accepterer med min tilmelding at foto, filmoptagelser, interview, reklamer o.l. frit kan benyttes af arrangøren.
● Bliver jeg forhindret i at deltage eller i tilfælde af force majeure, har jeg ikke krav på tilbagebetaling af tilmeldingsgebyret.
● Afbestillingsforsikring gælder ikke ved fx kloakoverløb eller lignende vejrforhold, generelt gælder force majeure.
● Jeg er bekendt med, at jeg kan blive diskvalificeret, hvis jeg modtager ulovlig hjælp under deltagelsen. Ulovlig hjælp defineres af stævneansvarlige og dommere.
● At min cykel under hele stævnet stilles på eget ansvar i skiftezonen og eventuelle skader mv. ikke kan pålægges ansvar hos arrangøren.
● Tyveri mv. af udstyr dækkes ikke af arrangøren

Regler for stævnet
● Jeg forpligtes til at følge de anvisninger, der er opstillet af arrangører, officials og dommere.
● Startnummer er personligt og må ikke overdrages ej heller sælges/bortgives.
● På cyklingen gælder færdselsloven, hvor intet andet er anvist eller ved tvivlsspørgsmål.
● Dette er et NONDRAFTING stævne, og der må IKKE draftes på cyklingen. Der køres efter 10 meterregel.
● God sportslig opførsel er i alles interesse.
● Medieafspillere, iphones, musik med mere er IKKE tilladt på nogen dele af ruten.

Svømning
● Svømmeruten overvåges af livreddere og deres bestemmelser skal følges.
● Våddragt er obligatorisk såfremt vandtemperaturen er under 16 grader.
● Våddragt er frivilligt hvis vandtemperaturen er mellem 16 og 23 grader.
● Våddragt er forbudt hvis vandtemperaturen er over 23 grader. 
● Vandtemperaturen bestemmes en time før start. Ved for lav temperatur kan svømningen afkortes eller helt aflyses.
● Deltagerne SKAL man være ude på cyklen senest kl 13:00. Hvis denne tid overskrides kan man blive bedt om at stoppe og derfor blive trukket ud af racet.
● Ved strenge forhold kan svømningen afkortes eller ruten ændres helt frem til 1 time før start.

Cykling
● Nondrafting stævne.
● Der må ikke modtages hjælp til punkteringer eller mekanisk defekt af andre end dommere eller officielle hjælpere.
● Der skal køres med godkendt cykelhjelm (CE Mærket skal være synligt).
● Startnummer klistermærker skal være monteret på cyklen.
● Cykelhjelmen skal påspændes, inden cyklen løftes ud af cykelstativet, og den afspændes først efter, at cyklen er sat i stativet igen efter endt cykling.
● Nummermærker skal påsættes og på hver side af hjelmen samt på saddelpind eller kabel på cyklen.
● Medieafspillere, iphones, musik, mm er IKKE tilladt
● Tidsgrænsen for cyklingen er total tid (svømningen+cykling) på 3 timer.

Løb
● Startnummeret skal bæres synligt foran på kroppen med nummerbælte eller sikkehedsnåle.
● Medieafspillere, iphones, musik, mm er IKKE tilladt
● Tidsgrænsen for løbet er total tid på 4.5 timer. Desuden SKAL man være ude på cyklen senest kl 13:00. Hvis denne tid overskrides kan man blive bedt om at stoppe og derfor blive trukket ud af racet. Ved tider over 4 timer kan der forekomme nedbrydning af ruterne, men alle kommer i mål og får medalje.
● Hver deltager få udleveret en lånechip. Hvis chippen ikke afleveres efter brug vil du modtage en faktura på 350 kr

Som deltager accepterer jeg fuldt de betingelser, som arrangørerne har sat op i forbindelse med afvikling af stævne, samt at jeg til fulde forstår de risici, det indebærer at deltage i et motionsstævne på mit eget ansvar, samt at jeg ikke kan holde arrangørerne ansvarlige for nogen skade, jeg pådrager mig i forbindelse med min deltagelse. Yderligere forstår jeg, at arrangørerne har ret til at ændre på ruter og annullere stævnet hvis behovet opstår.

Betingelser jeg accepterer ved min tilmelding:
Som deltagere skal jeg være fyldt 18 år, eller jeg skal fylde 18 år i kalenderåret for løbet.
Tilmelding kan kun foretages online via ToppTid tilmeldings-hjemmeside.
Forhindres man i at stille op, har man ingen krav på tilbagebetaling af startgebyret, uanset årsagen til afbuddet.
Det er muligt at tegne en afbudsforsikring, og denne kan kun benyttes til og med 30.april.2020.
Sidst men ikke mindst så accepterer jeg at Karrebæksminde Triatlon 2020 bliver det bedste stævne jeg har deltaget i nogensinde!